Hướng dẫn xoá sư đồ trong vltk mobile GameTN

Để xoá sư đồ trong Vltk Mobile các bạn cần đến Vong Ưu Đảo để gặp Thượng Quan Phi Long sau đó chọn Xoá Quan Hệ Sư Đồ.

Lưu ý: Sau khi bạn chọn hủy thì phải 24 giờ sau việc hủy mới có tác dụng. Bên cạnh đó, sau khi hủy thì phải chờ sau 24 giờ, bạn mới có thể nhận đồ đệ hoặc bái sư.

Tìm hiểu hệ thống sư đồ trong Vltk Mobile

Để bái sư hoặc thu đồ đệ các bạn vào: Giao diện Hảo Hữu -> chọn mục Sư Đồ (Chọn bái sư hoặc nhận đồ đệ tùy theo ý thích).

Điều kiện mở hệ thống sư đồ:

 • Hệ Thống Sư Đồ sẽ chính thức ra mắt, khi máy chủ mở giới hạn cấp 59.

Điều kiện bái sư:

 • Nhân vật cấp 20 trở lên có thể bái sư.
 • Khoảng cách cấp độ giữa sư phụ và đồ đệ phải từ 5 cấp trở lên.

Điều kiện nhận đồ đệ:

 • Nhân vật cấp 50 trở lên có thể nhận đồ đệ.
 • Khoảng cách cấp độ giữa sư phụ và đồ đệ phải từ 5 cấp trở lên.
 • Mỗi lần nhận đồ đệ thành công cần phải chờ 7 ngày mới được nhận đồ đệ kế tiếp. Riêng 2 đồ đệ đầu tiên không cần chờ.

Công dụng:

 • Khi tham gia bái sư, nhận đồ đệ, các bạn sẽ được làm thêm nhiều nhiệm vụ với phần thưởng vô cùng hấp dẫn.

Nhiệm vụ:

 • Sau khi hoàn tất bái sư hoặc nhận đồ đệ sẽ xuất hiện giao diện nhiệm vụ sư đồ. Các bạn các hoàn thành các nhiệm vụ này để xuất sư.
 • Đồ đệ hoàn thành nhiệm vụ -> vào click chọn hồi đáp sư phụ. Sau khi hồi đáp thành công (sư phụ sẽ nhận được điểm danh vọng còn đồ đệ nhận được điểm kinh nghiệm ứng với nhiệm vụ đó).

Xuất sư:

 • Sau 14 ngày kể từ khi bái sư, những đồ đệ đã hoàn thành từ 50 nhiệm vụ trở lên sẽ được phép xuất sư.
 • Nếu hoàn thành 60 nhiệm vụ trở lên khi xuất sư nhận vật sẽ được xếp hạng Kiệt Xuất.
 • Sau khi xuất sư, cả đồ đệ và sư phụ sẽ được nhận nhiều phần thưởng cực kỳ hấp dẫn.

Lưu ý:

 • Cùng lúc, nhân vật chỉ có thể chọn bái sư hoặc nhận đồ đệ.
 • Điểm danh vọng có thể mua các vật phẩm tại Kỳ Trân Các.

Viết một bình luận