Hướng dẫn kích hoạt Tuyệt Học VLTK Mobile GameTN

Hệ thống Bí Kíp Tuyệt Học cùng ra mắt với phiên bản mới Hoa Sơn Kiếm Hội. Bí Kíp Tuyệt Học đã mở ra một đẳng cấp sức mạnh hoàn toàn mới cho các người chơi VLTK Mobile. Tuyệt Học là hệ thống cao cấp hơn Bí Kíp Môn Phái.

Điều kiện kích hoạt Tuyệt Học Vltk mobile

tuyet-hoc-vltk-mobile

Điều kiện: Yêu cầu máy chủ đã mở giới hạn cấp 109.

Sau khi đã tu luyện Bí Kíp-Cao đạt mốc cấp 200. Bạn có thể dùng 100 Tín Vật Môn Phái để mở khu vực Tuyệt Học.

Tổng cộng có 5 khu vực Tuyệt Học khác nhau.

Sau khi mở khu vực Tuyệt Học, bạn có thể trang bị :

 • Tuyệt Học Môn Phái
 • Bí Quyển Tuyệt Học
 • Mảnh Tuyệt Học.

Vậy, Tuyệt Học Môn Phái, Bí Quyển Tuyệt Học và Mảnh Tuyệt Học có công dụng gì và kích hoạt ra sao cùng xem ngay nhé.

Tuyệt Học Môn Phái

Điều kiện kích hoạt:

 • Cần sử dụng 150 Tín Vật Môn Phái để đổi thành 1 quyển Tuyệt Học Môn Phái.

Cách sử dụng:

 • Ở mỗi khu vực Tuyệt Học, bạn có thể trang bị 1 Tuyệt Học Môn Phái ở vị trí chỉ định nào đó.

Công dụng:

 • Sau khi trang bị Tuyệt Học xong. Lúc này, bạn có thể dùng Tu Vi để tăng cấp kỹ năng tối đa của Tuyệt Học Môn Phái và tiềm năng cộng thêm của nhân vật.
 • Trang bị Bí Quyển Tuyệt Học và Mảnh Tuyệt Học giúp tăng điểm Tu Vi Tuyệt Học.
 • Tu Vi Tuyệt Học càng cao, giới hạn kỹ năng Tuyệt Học Môn Phái càng nhiều.

Mảnh Tuyệt Học

manh-tuyet-hoc-1

Cách nhận:

 • Tham gia hoạt động Di Tích Tầm Bảo, các hoạt động, sự kiện khác.
 • Có tại Cửa Hàng Ưu Đãi tại Kỳ Trân Các hàng tuần.

Cách sử dụng:

 • Mỗi khu vực Tuyệt Học có thể trang bị 7 Mảnh Tuyệt Học ở vị trí chỉ định nào đó.

Công dụng:

 • Sau khi trang bị Mảnh Tuyệt Học sẽ giúp tăng thêm Tu Vi Tuyệt Học cho Tuyệt Học.
 • Mảnh Tuyệt Học sẽ mang thêm nhiều thuộc tính giá trị cho nhân vật và thuộc tính có thể tăng thêm nếu được cường hóa bởi Bí Quyển Tuyệt Học.
 • Bên cạnh đó, có thể ngẫu nhiên thu thập được bộ Mảnh Tuyệt Học. Nếu trang bị Mảnh Tuyệt Học có thuộc tính bộ liền kề nhau sẽ kích hoạt thuộc tính bộ.

Bí Quyển Tuyệt Học

bi-quyen-tuyet-hoc

Cách nhận:

 • Tham gia hoạt động Di Tích Tầm Bảo hoặc các hoạt động, sự kiện khác

Cách sử dụng:

 • Mỗi khu vực Tuyệt Học, bạn có thể trang bị 1 Bí Quyển Tuyệt Học ở vị trí chỉ định nào đó.

Công dụng:

 • Trang bị Bí Quyển Tuyệt Học sẽ giúp tăng Tu Vi Tuyệt Học cho Tuyệt Học Môn Phái.
 • Bí Quyển Tuyệt Học sẽ giúp mang thêm nhiều thuộc tính giá trị cho nhân vật.
 • Bên cạnh đó, dựa vào vị trí và sức mạnh của Bí Quyển Tuyệt Học trang bị mà sẽ nhược hóa hoặc cường hóa các Mảnh Tuyệt Học liền kề.

Viết một bình luận