Điều kiện xuất sư trong vltk mobile GameTN

Để xuất sư trong vltk mobile thì đồ đệ phải đảm bảo điều kiện hoàn thành từ 50 nhiệm vụ trở lên sau 14 ngày kể từ khi bái sư.

Cụ thể như sau:

  • Sau 14 ngày kể từ khi bái sư, những đồ đệ hoàn thành từ 50 nhiệm vụ trở lên sẽ được phép xuất sư.
  • Nếu hoàn thành 60 nhiệm vụ trở lên khi xuất sư sẽ được xếp hạng Kiệt Xuất.

Qua trọng hơn: Khi xuất sư, đồ đệ và sư phụ sẽ nhận được nhiều phần thưởng hấp dẫn.

Dưới đây là phần thưởng xuất sư:

xuat-su-vltk-mobile

Nhiệm vụ sư đồ

Điều kiện bái sư:

  • Nhân vật cấp 20 trở lên có thể bái sư.
  • Khoảng cách cấp độ giữa sư phụ và đồ đệ phải từ 5 cấp trở lên.
  • Khi tham gia bái sư, nhận đồ đệ, các bạn sẽ được làm thêm nhiều nhiệm vụ với phần thưởng vô cùng hấp dẫn.

Sau khi hoàn tất bái sư hoặc nhận đồ đệ sẽ xuất hiện giao diện nhiệm vụ sư đồ. Các bạn các hoàn thành các nhiệm vụ này để xuất sư.

Đồ đệ hoàn thành nhiệm vụ -> vào click chọn hồi đáp sư phụ.

Sau khi hồi đáp thành công (sư phụ sẽ nhận được điểm danh vọng còn đồ đệ nhận được điểm kinh nghiệm ứng với nhiệm vụ đó).

nhiem-vu-su-do-1

Nhiệm vụ sư đồ giúp nhân vật gia tăng tu vi và khi xuất sư là giai đoạn thể hiện được thực lực của nhân vật.

Lưu ý:

  • Cùng lúc, nhân vật chỉ có thể chọn bái sư hoặc nhận đồ đệ.
  • Điểm danh vọng có thể mua các vật phẩm tại Kỳ Trân Các.

Viết một bình luận