Điều kiện để truyền công trong vltk mobile GameTN

Truyền Công Bang Hội giúp nhân vật nhận được nhiều EXP và cống hiến giúp lên cấp rất nhanh, đây là tính năng dành cho các thành viên trong cùng Bang hội.

Tính năng truyền công giúp các người chơi cấp thấp có thể nhanh chóng đạt được cấp cao hơn, dễ dàng hoàn thành các nhiệm vụ trong game

Điều kiện truyền công VLTK Mobile

Yêu cầu để được truyền công như sau:

Thứ 1: Nhân vật đã gia nhập Bang hội.

Thứ 2: Nhân vật truyền công có cấp độ 30 trở lên.

Thứ 3: Nhân vật nhận truyền công có cấp độ 15 trở lên.

Thứ 4: Nhân vật truyền công và nhận truyền công phải chênh lệch từ 3 cấp trở lên.

Thứ 5: Chỉ có thể truyền công giữa các thành viên cùng Bang hội.

Thứ 6: Mỗi ngày, nhân vật chỉ có thể truyền công 1 lần và nhận truyền công 2 lần.

Thứ 7: Nhân vật nhận truyền công sẽ được kinh nghiệm nhiều hơn nhân vật truyền công.

Cách thức tham gia

Cách 1: Tại giao diện Thành Viên Bang Hội -> Click vào chọn thành viên mà đại hiệp mong muốn -> Tiếp đó click chọn truyền công hoặc xin được truyền công -> Chờ được truyền công.

truyen-cong-vltk-mobile

Cách 2: Ấn xem thông tin nhân vật -> Click chọn truyền công hoặc xin truyền công -> Chờ đồng ý truyền công.

truyen-cong-vltk-mobile-1

Truyền công trong vltk mobile là tính năng khá hữu dụng, nó giúp người chơi không bị quá thọt khi chơi trễ hơn các người chơi khác. Bên cạnh đó, việc kéo acc cũng hoàn toàn dễ dàng với tính năng này.

Bên cạnh đó còn nhận được điểm công hiến để đổi các vật phẩm cần thiết.

Viết một bình luận