Các bậc quân hàm trong vltkm Mobile GameTN

Xuất trần

 • Lực hiến +600
 • Sinh lực +30%
 • Sinh lực +800
 • Kháng tất cả + 20
 • Né tránh + 80
 • Sát thương thuộc tính + 80

ĐIỀU KIỆN LÊN KINH THẮNG : 15.000 LỨC CHIẾN.

xuat-tran-kinh-thang

Kinh thắng

 • Lực hiến +1200
 • Sinh lực +40%
 • Sinh lực +1200
 • Kháng tất cả +40
 • Né tránh + 120
 • Sát thương thuộc tính + 120

ĐIỀU KIỆN LÊN LÃNG VÂN : 24.000 LỨC CHIẾN + 2 MINH CHỦ LỆNH

kinh-thang-lang-van

Lãng vân

 • Lực hiến +2400
 • Sinh lực +50%
 • Sinh lực +2000
 • Kháng tất cả +60
 • Né tránh + 200
 • Sát thương thuộc tính + 200

ĐIỀU KIỆN LÊN NGỰ KHÔNG : 48.000 LỰC CHIẾN + 4 MINH CHỦ LỆNH

lang-van-ngu-khong

Ngự không

 • Lực hiến +4800
 • Sinh lực +60%
 • Sinh lực +2800
 • Kháng tất cả +80
 • Né tránh + 280
 • Sát thương thuộc tính + 280

ĐIỀU KIỆN LÊN TIỀM LONG: 96.000 LỰC CHIẾN + 4 DANH TƯỚNG LỆNH

Tiềm long

 • Lực hiến +18000
 • Sinh lực +70%
 • Sinh lực +3600
 • Kháng tất cả +100
 • Né tránh + 360
 • Sát thương thuộc tính + 360

ĐIỀU KIỆN LÊN NGẠO THẾ: 150.000 LỰC CHIẾN + 8 DANH TƯỚNG LỆNH

tiem-long-ngao-the

Ngạo thế

 • Lực hiến +34800
 • Sinh lực +80%
 • Sinh lực +4000
 • Kháng tất cả +1200
 • Né tránh + 400
 • Sát thương thuộc tính + 400

ĐIỀU KIỆN LÊN Ỷ THIÊN: 300.000 LỰC CHIẾN + 8 TRỤC LỘC LỆNH

ngao-the-y-thien

Ỷ thiên

 • Lực hiến +16800
 • Sinh lực +90%
 • Sinh lực +4800
 • Kháng tất cả +150
 • Né tránh + 480
 • Sát thương thuộc tính + 480

ĐIỀU KIỆN LÊN CHÍ TÔN: 600.000 LỰC CHIẾN + 16 TRỤC LỘC LỆNH

y-thien-chi-ton

Chí tôn

 • Lực hiến +32000
 • Sinh lực +100%
 • Sinh lực +5600
 • Kháng tất cả +200
 • Né tránh + 560
 • Sát thương thuộc tính + 560

ĐIỀU KIỆN LÊN VÕ THÁNH: 1.200.000 LỰC CHIẾN + 12 HOÀNG ĐẾ LỆNH

chi-ton-vo-thanh

Võ thánh

 • Lực hiến +72000
 • Sinh lực +110%
 • Sinh lực +7200
 • Kháng tất cả +250
 • Né tránh + 720
 • Sát thương thuộc tính + 720

ĐIỀU KIỆN LÊN VÔ SONG: 2.400.000 LỰC CHIẾN + 24 HOÀNG ĐẾ LỆNH

vo-thanh-vo-song

Vô song

 • Lực hiến +144000
 • Sinh lực +120%
 • Sinh lực +8800
 • Kháng tất cả +300
 • Né tránh + 880
 • Sát thương thuộc tính + 880

ĐIỀU KIỆN LÊN TRUYỀN THUYẾT: 6.000.000 LỰC CHIẾN + 18 TRUYỀN THUYẾT LỆNH

vo-song-truyen-thuyet

Truyền thuyết

 • Lực hiến +300000
 • Sinh lực +65%
 • Sinh lực +10400
 • Kháng tất cả +400
 • Né tránh + 10400
 • Sát thương thuộc tính + 1040

ĐIỀU KIỆN LÊN THẦN THOẠI: 10.000.000 LỰC CHIẾN + 60 TRUYỀN THUYẾT LỆNH

truyen-thuyet-than-thoai

Thần thoại

 • Lực hiến +600000
 • Sinh lực +70%
 • Sinh lực +12000
 • Kháng tất cả +500
 • Né tránh + 1200
 • Sát thương thuộc tính + 1200

ĐIỀU KIỆN LÊN THẦN THOẠI: 20.000.000 LỰC CHIẾN + 1000 TRUYỀN THUYẾT LỆNH

than-thoai-than-thoai-2

Cấp quân hàm cao nhất VLTK mobile

Thời điểm hiện tại cấp quân hàm cao nhất là Thần Thoại 1. Muốn lên được thần thoại 2 cần 1000 TRUYỀN THUYẾT LỆNH và lực chiến 20.000.000, sẽ cực kỳ tốn kém cho bất kỳ ai muốn lên cấp quân hàm này.

Viết một bình luận